หน้าแรก    ลงทะเบียนรับประกันกระจกเฟรช (Glass)    เงื่อนไขการรับประกัน PowerBank Fresh    ติดต่อเรา 

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

เงื่อนไขในการรับประกัน *เงื่อนไขนี้คุ้มครองที่ซื้อสินค้า ตั้งแต่ 20-3-2558 เป็นต้นไป เท่านั้น*

 • สำหรับตัวแบตเตอร์รี่ กรณีที่ไม่สามารถชาร์ตไฟเข้า-ออกจากตัวแบตฯได้เลย และจะต้องไม่เกิดความผิดปกติกับพอร์ตUSB, พอร์ตMicro USB, ไฟวัดปริมาณแบตเตอรี่, บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทันที  โดยที่ท่านลูกค้าจะต้องนำสินค้า อุปกรณ์เสริมภายในกล่อง และใบเสร็จรับเงิน/ใบรับประกันสินค้า มาเป็นหลักฐานในการเคลมสินค้า ภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้ซื้อสินค้า  
 • สำหรับสาย micro USB, หัวแปลงต่าง ๆ (Connecter), ไฟฉาย หลอด LED, ปุ่มกดต่างๆ, พอร์ตUSB, พอร์ตMicro USB        ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯหรือตัวแทนจำหน่าย โดยจะต้องนำใบเสร็จรับเงิน/ใบรับประกันสินค้า มาเป็นหลักฐานเพื่อเป็นหลักฐานในการเคลมสินค้า
 • การรับประกันถือเป็นที่สิ้นสุดต่อเมื่อ:
  • ใบเสร็จหรือใบรับประกันสูญหาย หรือชำรูดจนไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหมดประกันเมื่อใด
  • สติ๊กเกอร์รับประกันมีการชำรุดหรือฉีกขาดจากตัวสินค้า
  • ตัวสินค้าผ่านการโดนน้ำ ตกน้ำ หรือ ไฟไหม้
  • ตัวสินค้ามีรอยร้าว, แตกหัก หรือมีล่องรอยในการตกกระแทกอย่างรุนแรง
  • ตัวสินค้าเสียเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี
  • ตัวสินค้ามีการรื้อถอนหรือถูกดัดแปลงไปจากเดิม 

ขั้นตอนในการส่งเคลมสินค้า ส่งมาตามที่อยู่ข้างต้น (กรณีไม่แน่ใจว่าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 09-2258-5000)

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ